05 de gener 2013

Premis Enderrock. Vota'ns si us plau !!! Vótanos por favor !!! Vote for us, please !!!

Premis Enderrock 2013, per nosaltres és molt important, moltíssimes gràcies !!! - Premios Enderrock 2013, para nosotros es muy importante, muchísimas gracias !!! - Enderrock Awards. It's very important for us . Thank you very very much !!!
 
 • (CAT)  Cal anar a l'enllaç  http://enderrock.cat/premis i donar-se d'alta. S'obrirà una de les dues següents pantalles, seguiu, si us plau, les instruccions contingudes a les fotografies, per engrandir-les i poder llegir el contingut de les fotos cal fer clic a sobre d'elles 
 •  (CAST)  Hay que ir al enlace http://enderrock.cat/premis y darse de alta. Se abrirá una de las dos siguientes pantallas, siga, por favor, las instrucciones contenidas en las fotografías, para agrandar y poder leer el contenido de las fotos hay que hacer clic sobre ellas
 • (ENG)  You should go to the link and register http://enderrock.cat/premis. Will open onr of the following screens, please follow the instructions contained in the photographs, to enlarge and to read the contents of the pictures you have to click on them


 • (CAT)  Seguidament s'obrirà la següent pantalla, seguiu les instruccions
   (CAST)  Seguidamente se abrirá la siguiente pantalla, sigue las instrucciones  
 • (ENG)  Then the next screen opens, follow the instructions • (CAT)  A continuació rebreu un correu per confirmar la vostra inscripció, confirmeu-la
   (CAST)  A continuación recibirás un correo para confirmar tu inscripción, confirmala 
 • (ENG)  You will receive an email to confirm your registration

 • (CAT)  Ara us informaran que tot ha anat correctament
   (CAST)  Ahora te informan que todo ha ido correctamente 
 • (ENG)  You'll know that this step has been completed successfully

  • (CAT)  Ara només cal omplir el formulari de votació, en el qual jo us proposo les següents dades:
   (CAST)  Ahora sólo hay que rellenar el formulario de votación, en el que yo os propongo los siguientes datos:
  (ENG)  Now you have just to fill in the voting form, I propose the following: 

   


 • (CAT)  Un cop omplert només queda finalitzar acceptant les dades
   (CAST)  Una vez rellenado sólo queda finalizar aceptando los datos 
  (ENG)  Once the form is filled, the process ends just accepting data 

Ens heu fet un gran favor. Moltes gràcies !!! - Nos habéis hecho un gran favor. Muchas gracias! - You've done us a great favor. Thank you very much!
   Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada